Ubezpieczenia OC Zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z większą odpowiedzialnością i ryzykiem popełnienia błędu niż innych.
Dlatego np. adwokaci, lekarze czy zarządcy nieruchomości są zobowiązani przez prawo do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Wykonujesz innego rodzaju pracę, ale chcesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami, jakie mogą powstać jeżeli spowodujesz szkodę?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców narażonych w szczególności na wyrządzenie szkody w mieniu lub czystej starty finansowej, czyli przykładowo:

geodetów,
tłumaczy,
dziennikarzy,
przedstawicieli zawodów prawniczych,
inspektorów ochrony danych osobowych,
zarządców nieruchomości,
pośredników w obrocie nieruchomościami,
rzeczoznawców majątkowych,
rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
certyfikatorów energetycznych,
detektywów,
biegłych sądowych,
agentów celnych,
rzeczników patentowych,
lekarzy,
boradcy podatkowego,
brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,
biura rachunkowego
architekta i inżyniera budownictwa
agenta Ubezpieczeniowego
sponsora i badacza klinicznego
biegłego rewidenta
komornika sądowego
organizatora imprez masowych
osoby Eksploatującej Urządzenia Jądrowe
przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
weterynarza,
farmaceuty,
nauczyciela,
 trenera sportowego,
 wychowawcy na koloniach i obozach,
ratownika GOPR i WOPR,
przewodnika turystyki pieszej/górskiej,
 inspektora BHP.
pielęgniarki i położnej,
konduktora,
pedagoga,
fryzjera,
elektryka,
kucharza,


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Działalności Projektanta i Wykonawcy Systemów Komputerowych

Tworzenie systemów komputerowych i oprogramowania to odpowiedzialne zadanie.
Ewentualny błąd może Cię wiele kosztować.
Aby temu zapobiegać, stworzyliśmy ubezpieczenie OC projektantów i wykonawców systemów komputerowych.
Kierujemy je zarówno do dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych z szeroko rozumianej branży IT.
Zakres tego ubezpieczenia obejmuje Twoją ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze zgłoszoną nam działalnością w IT.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego

Praca w dozorze górniczym to odpowiedzialne zajęcie.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego chroni Cię od finansowych następstw szkód na osobie lub w mieniu,
wyrządzonych pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu.
Jeśli nie wykonasz czynności zawodowych lub wykonasz je nienależycie, będziesz musiał ponieść konsekwencje finansowe tego zdarzenia.

Ubezpieczenie Pracowników Ochrony

Pracownicy ochrony mają zabezpieczać firmę przed szkodami, ale zdarza się, że sami nieumyślnie mogą je spowodować.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników ochrony
– zapewnia finansową rekompensatę w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu oraz na osobie względem osób trzecich,
w tym pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Statutowych Organów lub Dyrekcji Spółki oraz Prokurentów

Ubezpieczenie OC członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów to ubezpieczenie zawodowe.
Jeśli pełnisz funkcje zarządcze w spółkach, ubezpieczenie to zapewni Ci ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz samej spółki.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Będące Skutkiem Uchybień w Czynnościach Zawodowych z Zakresu Projektowania oraz Obsługi Inżynierskiej Procesu Budowlanego

Jeśli prowadzisz biuro architektoniczne czy inżynierskie, to wiesz, że obsługa szeroko pojętego procesu budowalnego może powodować kosztowne błędy.
Ubezpieczenie OC pozwala zabezpieczyć Twoje majątkowe interesy na wypadek roszczeń o naprawienie szkody, zgłoszonych przez osoby trzecie.
Dzięki temu pokryjemy za Ciebie straty osób trzecich spowodowane Twoimi uchybieniami w czynnościach zawodowych, związanych z projektowaniem lub obsługą inżynierską procesu budowlanego.

Kontakt z nami

Łukasz Florian Dukiel

Dyrektor ds. Sprzedaży

Telefon: +48 602 471 444

Email: lukasz.dukiel@profinum.pl

Działamy tylko ze sprawdzonymi partnerami ubezpieczeniowymi.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Zasady przetwarzania danych i politykę cookies znajdziesz odwiedzając stronę Polityka Prywatności. View more
Zaakceptuj