Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie jest dedykowane dla Przewoźników,
by udokumentować przed organem wydającym zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności przewozowej oraz posiadania minimalnej zdolności przewozowej
(wymaganej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r.
ustanawiającego wspólne zasady warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE – z późniejszymi zmianami).

OC przewoźnika w ruchu krajowym

Jeśli przewozisz towary w krajowym transporcie drogowym, to zdajesz sobie sprawę, że ich ewentualne uszkodzenie może okazać się kosztowne.
Dzięki naszemu ubezpieczeniu Ubezpieczyciel przejmuje od Ciebie odpowiedzialność cywilną,
którą to odpowiedzialność poniósłbyś zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w trakcie wykonywanego krajowego transportu drogowego.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym chroni Cię od finansowych następstw utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki towarowej.

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Towary przewożone w międzynarodowym transporcie drogowym przewożone są często na znaczne odległości.
Im dłużej trwa transport, tym większe ryzyko, że mogą one ulec zniszczeniu lub zostać skradzione. Każde tego rodzaju zdarzenie pociąga za sobą koszty.
Nasze ubezpieczenie OC przewoźnika zabezpiecza Twoją odpowiedzialność  w sytuacji całkowitej lub częściowej kradzieży
lub uszkodzenia towaru w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
Zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) odpowiadasz za szkody powstałe w transportowanym towarze.
Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym przenosi ewentualne skutki zdarzeń na ubezpieczyciela

OC spedytora

Organizacja przewozu towarów wiąże się z narażeniem na powstawanie szkód w transportowanym towarze.
Ubezpieczenie OC Spedytora chroni Twoje przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi,
będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.
Ubezpieczenie OC Spedytora  pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku
bądź zleceniodawcy transportu w zakresie odpowiedzialności ponoszonej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Ubezpieczenie to może pokryć finansowo szkody będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Cargo w transporcie krajowym

Transport przedmiotów po Polsce wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia towarów.
Ubezpieczenie Cargo Krajowe pozwala zabezpieczyć Twoją firmę na wypadek wielu różnych zdarzeń, które mogą spowodować straty.
Obejmuje ono każdy rodzaj transportu krajowego – drogowy, kolejowy, lotniczy lub śródlądowy, wykonywany transportem Twoim lub obcym,
wobec którego ponosisz ryzyko transportowe.
Ubezpieczenie Cargo Krajowe kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, producentów i handlowców oraz eksporterów i importerów,
którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary, co naraża ich na powstanie szkody.

Cargo międzynarodowe

Międzynarodowy transport przedmiotów wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia towarów.
Przyczyny mogą być różne, jednak poniesione straty niemal zawsze są wysokie.
Ubezpieczenie Cargo Międzynarodowe pozwala na dopasowanie do potrzeb i oczekiwań Twojej firmy.
Obejmuje ono każdy rodzaj transportu międzynarodowego – drogowy, kolejowy, lotniczy lub śródlądowy,
wykonywanym transportem Twoim lub obcym, wobec którego ponosisz ryzyko transportowe.

Kontakt z nami

Łukasz Florian Dukiel

Dyrektor ds. Sprzedaży

Telefon: +48 602 471 444

Email: lukasz.dukiel@profinum.pl

Działamy tylko ze sprawdzonymi partnerami ubezpieczeniowymi.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Zasady przetwarzania danych i politykę cookies znajdziesz odwiedzając stronę Polityka Prywatności. View more
Zaakceptuj